Aktivity v zahraničí | Crs.sk - s Vami pre V


Mapujeme.sk
mestá a obce, firmy v obci
E-learnin
blended teamwork

Aktivity v zahraničí

  • Pokračovanie miestnej samosprávnej iniciatívy v Kazachstane vedením týždňového nadväzujúceho projektu zameraného na modifikáciu tréningových manuálov – aj Finančný manažment, tréning trénerov a na budúcnosť prípravy regionálnych tréningových centier. Sponzorované v rámci projektu USAID/ICMA v Kazachstane.
  • Ekonomický rozvoj s účasťou občanov, projekt zameraný na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti ekonomického rozvoja v spolupráci s Iowa State University, USA. Súčasťou projektu bola aj študijná cesta slovenských a českých manažérov samosprávy.
  • Realizácia projektu prípravy trénerov/ školiteľov a trénerov/ školiteľov v rozsahu dvoch týždňov v rámci projektu USAID/ICMA v Kazachstane.

Výmena skúseností pre špecialistov z oblasti miestnej samosprávy


Vzdelávacie projekty pre medzinárodné skupiny odborníkov v oblasti samosprávy a verejnej správy vôbec

Séria tréningov trénerov a projektov pre odborníkov z oblasti verejnej správy z Kazachstanu Litvy, Uzbekistanu, Gruzínska, Maďarska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska a Rumunska – Budovanie kapacít v oblasti poradenstva a konzultačných zručností na Slovensku a v iných krajinách strednej s východnej Európy. Projekty boli organizované priamo CRS, v niektorých prípadoch NISPA CEE a financované UNDP; USAID; ODA; Veľvyslanectvom USA