2005 TUR | Crs.sk - s Vami pre V


Mapujeme.sk
mestá a obce, firmy v obci
E-learnin
blended teamwork

2005 TUR

Podpora šírenia informáciíí k miestnej agende 21.
Príprava slovenských verzií informačných materiálov.DOPLNIŤ


Späť na zoznam projektov

Dokumenty k projektu