O nás | Crs.sk - s Vami pre V


Mapujeme.sk
mestá a obce, firmy v obci
E-learnin
blended teamwork

O nás

Centrum rozvoja samospráv (CRS) bolo založené v máji 1999, s myšlienkou pokračovať v zameraní Centra asistencie pre miestne samosprávy (Local Self Government Assistance Center – LSGAC) ako nezáviská a nepolitická nezisková organizácia, so zameraním na rozvoj demokracie v oblasti miestnej samosprávy na Slovensku. V roku 2008 CRS podpísalo dohodu o spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Inštitútom verejnej politiky a ekonómie.Vo februári roku 2014 sme založili Študentskú skupinu ICMA, čím sa naši študenti a doktorandi stali členmi ICMA. 

CRS začal proces ukončenia svojej činnosti po ukončení platnosti zmluvy o spolupráci s FSEV UK  a na základe následného rozhodnutia zhromaždenia členov zo dňa 5. septembra 2015 o dobrovoľnom rozpustení OZ.

Výmaz občianskeho združenia Centrum rozvoja samospráv zo zoznamu registrovaných OZ vykonalo MV SR k 3. aprílu 2017.

Misia

„Centrum rozvoja samospráv podporuje profesionálny rozvoj jednotlivcov, inštitucionálny rozvoj profesionálnych asociácií a formovanie systému vzdelávania v oblasti samosprávy.“

Témy, ktorým sme sa venovali

  • Podpora a rozvoj profesných asociácií, predstaviteľov a zamestnancov samospráv cez projekty zamerané na rozvoj inštitúcií, tréning a vzdelávanie členov, zamestnancov a volených predstaviteľov
  • Podpora a rozvoj projektov, vzájomnej spolupráce profesných asociácií z oblasti samosprávy na Slovensku a v zahraničí, vzájomné výmeny skúseností a vedomostí
  • Využívanie a rozvoj systému tréningov pre samosprávy iniciovaných LSGAC, čo by mohlo viesť k vzniku komplexného univerzitného vzdelávacieho programu orientovaného na samosprávy


Pôvodná Rada CRS

PhDr.Ľuba Vávrová, CSc. výkonná riaditeľka
Ing. Monika Schestágová projektová manažérka, Kanadský Urban Institute Dolný Kubín, momentálne HRM v súkromnom sektore
Ing. Hana Dienerová prednostka MsÚ Trnava; viceprezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR

Výkon

Projektoví manažéri a asistenti; experti a pridružení členovia; tréneri podľa projektov

Dokumenty k projektu